A.I. ki do

SCRIPTIE

BEGELEIDING

 Welkom op de website van

Dr. Jose Otte MBA

Heel lang is onderzoek gebaseerd op standaard procedures, structuur, strikte regeltjes en strengheid geweest, met als doel het informeren, voorspellen en vooral ook controlleren.

Inmiddels zijn er nieuwe stromingen die de kijk op onderzoek verbreden door alternatieven te bieden met andere methoden.

Niet langer vanuit een rechte lijn van vraag naar antwoord, maar een cyclisch proces dat begint vanuit nieuwsgierigheid, naar vraag en nieuwe vraag, van onderzoek naar interventie en weer terug naar onderzoek en zo verder.

Onderzoek is nodig om de huidige situatie in kaart te brengen (Discovery), aan de hand van waarderende vragen kan dan de gewenste situatie (Dream) aan bod komen. De analyse van het verschil tussen huidig en gewenst zorgt voor een plan (Design), en de uitwerking van dat plan (Deliver) geeft ieder de ruimte om dat wat zij goed doen op te pakken. Evaluatie van het onderzoek is belangrijk om er voor te zorgen dat je steeds weer terug kunt naar een van de onderdelen om bij te schaven.

Bij de Discovery fase vormt literatuurstudie de basis, aangevulling d.m.v. interviews met experts, trends onderzoek zorgt er voor dat het thema van alle kanten bekeken wordt.

Bij de Dream fase vormt de dialoog met zo veel mogelijk stakeholders de basis om de gewenste situatie in kaart te brengen. Hier komen soms zaken naar voren die dwingen tot nieuw literatuur onderzoek. Of tot nieuwe gesprekken met experts.

In de Design fase wordt een analyse gemaakt van de verschillen. Alle (of zo veel mogelijk) stakeholders zijn hierbij betrokken. Zo wordt draagvlak verkregen voor de interventies na het onderzoek.

In de Deliver fase kiezen stakeholders waar zij aan mee willen gaan werken. Welke stappen worden genomen en wie wil die stappen uitwerken en begeleiden. Gedurende deze periode is het soms nodig om terug te keren naar de Discovery fase of de Dream fase om nieuwe inzichten op te halen. In deze tijd van overdosis aan informatie is het belangrijk om er voor te zorgen dat je alleen de relevante informatie voor jouw thema blijft herkennen. (Cooperrider et al, 2008)

Na dit onderzoek kan het opportuun zijn om transformatie te bewerkstelligen. Ook daarin werken we weer met dezelfde 5 fasen.